Category: Artikler

Vedelshave og Baaring Mark forskoler

SB 2015 nr. 2 Af Ulla Pedersen Diskussionen om den ny skolereform med nye forordninger for skoleledelse, lærere og elever fylder lige nu voldsomt meget i medierne. Ja! men, har der ikke været reformer nok? Jo måske, men set i … read more

Baaring Vig tog imod

SB 2015 nr. 1 Af Grethe Marcussen Da det kneb i 1864, opførtes en skibsbro i Baaring Vig, præcis som i den første slesvigske krig, 1848 – 1850. I 2014 er vi så vist blevet mindet om begivenhederne for 150 år … read more

Med i 1864…

eller om husmænds kår i krig og kærlighed SB 2014 Nr. 4 Af Grethe Marcussen En af mine oldefædre hed Jens. Hans far var husmand og skrædder, hed Peder Hansen og boede i Ørsted sogn nær ved Frøbjerg. Hans mor … read more

Baaring skole – 50 år

  Luftfoto af Båring skole få år efter indvielsen i 1963. SB 2014 nr. 1 Af Arne Eriksen En dejlig solrig septemberdag fejrede Båring skole sit 50-års jubilæum. Lege for børnene, de obligatoriske taler ved borgmester og skoleinspektør, optræden af … read more

Æbleskivetorvet

SB 2014 nr. 3 Af Ulla Pedersen Æbleskivetorvet set fra Byvejen. År 1931. Æbleskivetorvet ligger på Middelfartvej 93 i Baaring lige overfor Byvejen. Fra før år 1900 har stedet fået tilnavnet Æbleskivetorvet, fordi der blev bagt og solgt æbleskiver herfra. … read more

Forskolelærerinde Jonna Knudsen i Roerslev

SB 2013 nr. 4 Af Ulla Pedersen Barndomserindring Jeg husker ganske tydeligt frk. Knudsen fra mine barndomsferier i 1950’erne i Roerslev hos karetmagerens, som var min mormor og morfar. De boede lige over for skolen, hvor frk. Knudsen boede på … read more

Torsdagsdoktoren

– en episode i Kærbys historie SB 1989 nr. 1 Ved Kresten Drejergaard Torsdag den 13. juli 1843 var Kærby skueplads for en ejendommelig begivenhed, som på en sær måde alligevel ikke blev til noget. Gigtplagede og tuberkuløse og folk … read more

Om at lytte til kirken

SB 1987 nr. 2 Ved arkitekt Poul Brøgger Den gamle jernbundne egetræsdør med inskriptionen: Anno d(omi)ni MD VIII – tutores her hans nielsen og anders hansen – anders smed fecit. På nudansk: I det Herrens år 1508 – kirkeværger hr. … read more

Jubilæum i Roerslev-Blanke Forsamlingshus

SB 1987 nr. 2 Forsamlingshuset 1976 Den 4. april 1987 afholdes endelig den længe ventede indvielse af det »nye« forsamlingshus. Datoen er fastsat, så den passer med 10 års-dagen for den stiftende generalforsamling for Roerslev-Blanke Forsamlingshus A.m.b.a. Den gamle brugssal … read more

”Kragelundrøverne” i Båringskov

SB 1981 nr. 3 I gamle dage var der langt mere skov omkring Båring end nu. Båringskov har gået langt længere op mod Båring by og meget længere ud til begge sider, hvilket vejnavnene bl.a. beviser: Skovgyden og Ravnskovgyden. En … read more