Karen – et kvindeliv i 1900 – tallet

SB 2016 nr. 1

Af Ulla Pedersen

Vedelshavegaard

1913: Billede af Vedelshavegaard.
Fra venstre syerske Marie fra Højrup Mark, ægteparret Anna og Niels Nielsen med plejesønnen Børge Eriksen imellem sig. På trappen husassistenterne Alma og Kirsten, ved
hestene Karen Jørgensen og gamle Larsen. Sidst står fodermesteren Kristian Olsen med tyren. Hunden hed Bary.
Gården blev i 1914 solgt til Anders og Birte Kathrine Mortensen.

 

Når man sidder og studerer skoleprotokoller, kan der være et barn, hvis navn man ofte støder på i rubrikken med særlige bemærkninger. Over ganske få år havde Karen Jørgensen flere fravær på grund af omvæltninger i sin familie, nok til at jeg ville finde ud af, hvad der skete omkring hende. Det lykkedes, men egentlig formede hendes liv sig karakteristisk for den tid.

Karen blev født en forårsdag i 1899 i det skønne Vedelshave, i huset på Strandhavevej 6, hvor der allerede var to børn, Elna på 3 år og Richard på bare 1 år. Forældrene havde her et husmandssted. Karens far, Niels Jørgen Illum Jørgensen, var født på naboejendommen, længst ude på Strandhavevej 8, og hans morfar var skibsbyggeren Niels Peder Pedersen Illum, der flyttede til Vedelshave i 1861, og som byggede Alphagaard, Vedelshavevej 3, og blev fuldtidslandmand.
Moderen Anne Marie stammede fra Vedelshavegaard, Vedelshavevej 11, en slægtsgård, som havde ligget der siden udskiftningen i 1792. Karens morfar Kristian Nielsen drog i krig med sin violin som følgesvend og kom hjem efter 1864 med livet i behold.
Han giftede sig i 1865 med Karen Marie, som var datter på gården. Han opførte nye bygninger og drev med dygtighed landbruget. Folkeholdet var stort, og der var bl.a. indrettet et gårdmejeri i stuehusets kælder.

Barndom
Karen døbes i Asperup kirke og opkaldes efter sin mormor Karen Marie, der dør i januar 1899, få måneder før Karens fødsel. Moderen bliver syg efter at have født Karen og dør, inden året er omme. Nu står Niels Jørgen alene med tre små børn. Der ansættes en husbestyrerinde til at tage sig af det daglige med at holde huset og passe sønnen Richard, mens Elna og Karen midlertidig flytter ind hos morfar Kristian Nielsen på Vedelshavegaard. I 1904 gifter Niels Jørgen sig med den nu ansatte husbestyrerinde, Johanne Margrethe Lindberg, og der fødes yderligere 7 børn. Elna flytter hjem, mens Karen bliver boende hos sin morfar.

Vedelshavegaard
Hos familien på Vedelshavegaard sker der en del de følgende år. Karens moster Sanne bliver gravid, nedkommer i Århus med tvillinger og kommer hjem med dem. De dør med et par måneders mellemrum i 1905. Førstelærer Andreas Jørgensen i Baaring bliver udlagt som faderen og må ophøre med sin gerning på skolen. Han bygger ejendommen Enghøj, Enghøjvej 3, og lever nu af ager- og havebrug. I 1909 får han tilbudt et lærerembede i Esbjerg, og lærerfamilien vælger da at flytte fra Baaring.
I foråret 1906 dør Karens morfar, og ansvaret for hende er nu lagt på morbror Niels Karl Kristian Nielsens skuldre. Han arver gården.
I 1907 dør en ugift moster Karoline i en alder af kun 29 år. Hun havde været husbestyrerinde.
Morbror Niels gifter sig med en nabodatter, Anna, i april 1908. Hun havde tjent på gården længe, og hendes forældre, Hans Frederik Kristian og Ane Marie Jørgensen, bor på Vedelshavevej 8.
Til Skt. Hans samme år bliver Karen taget ud af Vedelshave forskole og skal nu flytte med moster Emilie, kaldet Mille, og hendes mand Jørgen Kristoffersen til Skydebjerg. De to bliver hendes plejeforældre, og her bliver hun konfirmeret i 1913.

Mille og Karen
1906: Mille og Karen.

 

Karen som konfirmand
1913: Karen som konfirmand.

 

Karen, Aage, Annelise og Kaj

1924/1925: Karen med sin første mand Aage og børnene Annelise og Kaj.

Morbror Niels og Anna får ingen børn og tager derfor den 6 måneder gamle Børge Eriksen i pleje i 1911. Børges mor, Dagmar Volmer fra Vedelshavevej 6, døde af mæslinger kort tid efter at have født ham. Det var Dagmar, der havde drevet landbruget på stedet, siden hun var 14 år. Enkemanden, Erik Andreas Eriksen, vil gerne have sin lille søn passet et godt sted og ønsker bare at flytte fra sognet.

I 1914 sælger Niels og Anna slægtsgården Vedelshavegaard til Anders Mortensen og hustruen Birthe Kathrine. Selv flytter de med Børge til Ringgaard, Byvejen 66, i Baaring.

Voksen
Karen flytter hjem til sin far på Strandhavevej 6 omkring 1916 for at hjælpe til. Der er nok at gøre i hjemmet, hvor der nu er en søskendeflok på 5 og en i vente. Karen bor en tid hos morbror Niels på Byvejen, inden hun måske tvinges til at flytte, da hun er blevet gravid. Hun rejser til København, hvor hun er pige i huset. Hun nedkommer i marts 1920 på Rigshospitalet med en pige, der bliver døbt Annelise Illum Jørgensen. I 1921 gifter Karen sig med Aage Christian Hansen, kusk i København. Datteren får derpå stedfaderens efternavn. I de kommende år øges børneflokken til tre, Kaj Aage bliver født i 1921 og Poul Erik i 1923. Sidstnævnte dør af meningitis i en alder af bare et år.

Strandhavevej 6 og 3
Strandhavevej 6 og 3.

I 1923 solgt til Henriette og Mads Jørgen Madsen fra Karup. Familien Karen
og Johannes Madsen har ejet den siden 1948. Luftfoto 1955

Tilbage til Fyn
Karen bliver enke i 1925 og flytter fra København. Hun bliver husbestyrerinde i Lundbjerg ved Gauerslund nær Børkop i Jylland og derefter i Odense. Her træffer hun Aage Marcussen, og de gifter sig i 1932. Han har en lillebilforretning. I starten bor familien i Odense, men flytter herfra til Vissenbjerg sogn. I deres ægteskab når de at flytte 21 gange! De nåede at bo det samme sted to gange, og det var i Skalbjerg. Aage får også andet arbejde, bl.a. på maskinfabrikken i Stegsted og på Dæmpa i Knarreborg.
De holder guldbryllup i 1982, og Aage dør i 1988 i Vissenbjerg. Karen kommer på Vissenbjerg plejehjem og dør her 102 år gammel.
Karen, Elna og Richard fik alle et godt liv, selvom det så sort ud i starten.
Elna giftede sig med August Zimmermann, og de boede i Brobyværk. Richard giftede sig med Elvira, en søster til faderens anden kone. De slog sig ned i København.
I 1923 blev Strandhavevej 6 solgt, og Niels Jørgen Illum Jørgensens familie flyttede til København, hvor en del af familien i forvejen boede.
Som skrevet var det almindeligt på den tid, at unge piger blev sendt et hemmeligt sted hen, hvis de blev gravide i utide, og at familie eller naboer tog vare på børn, hvis forældre havde givet op af en eller anden grund. I dag ville de sociale myndigheder tage affære.

Kilder:
Protokol fra Vedelshave forskole.
Lokalhistoriske kilder.
Käthe Jepsen, Lumby, barnebarn til Karen og datter af Kaj Aage Hansen.

Ulla Pedersen