Frugt og Grønt

Frugt og Grønt hos Erik Lillelund

SB 2017 nr. 2

Af Ulla Pedersen

 

 

 

 

 

Foto: 2016. Erik Lillelunds gårdbutik.

På Båring mark er der kun få butikker. En af dem ligger på Kystvejen 26, hvor Erik Lillelund har en gårdbutik. Udbuddet dækker friske danske råvarer indenfor frugt og grønt, samt honning og æblemost. Ved juletid kan der købes grønt til at pynte op med ude og inde. I åbningstiden er porten lukket op, og således lokkes man ind for at gøre sine indkøb. Ofte er der så mange kunder, at de parkerede biler står på kryds og tværs udenfor. Indenfor er der køligt, men hyggeligt. Kunderne går og småsnakker med hinanden og med Erik. Er der travlhed, vejer Erik varerne i hænderne og nævner dernæst beløbet, der skal betales. Til de fleste tider snyder han sig selv med håndvejningen, tror jeg. Man skal faktisk insistere på at betale lidt mere. Skal han et ærinde, står der ved vægten en kasse, hvori man lægger penge for varerne, høflig selvbetjening. Først på ugen lukkes butikken for at gøre den klar med friske varer. Erik skal også have tid til at være sammen med sin hustru, Hanne, som er opvokset i Middelfart, og som har været sygehjælper.

 

 

 

 

 

 

Foto: 2008. Brudeparret Hanne og Erik
ved Asperup kirke en solskinsdag i juni

2008.

 

 

 

 

 

 

*

Luftfoto: 2011. ”Østerdal”, 3-længet og med tilbygninger
mod nord. Længen med gavl til vejen er blevet ændret til
et opholdsrum for pensionister på selvpluk – udflugt med
turistbus fra Vandel. Lillelunds plantage ligger på hver
side af Kystvejen.

 

Familiehistorie
Erik er mindst 4. generation i en fiskerslægt. Oldefaderen, Niels Lillelund, boede på Blanke Mark. Han druknede i Fredericia bådehavn i 1882, kun 52 år gammel. Dorthea Marie sad nu alene med børnene. To af sønnerne, Kristian og Laurits, var endnu ikke konfirmerede.
Kristian, 1869-1944, blev døbt Hans Kristian Hansen Lillelund. Han giftede sig i 1903 med den da 24-årige tjenestepige Ane Marie, datter af husmand Lars Jensen Larsen, Eskelund, Båring Mark. De boede på ejendommen ”Østerdal”, Kystvejen 26. Omkring 1910 nedrev de det gamle stuehus ud til vejen og byggede nyt. De levede af fiskeri og landbrug. Mange fiskede fra Båring Vig, dels med bundgarn og dels med krog. Der blev investeret i kuttere, og Kristian fiskede fra ”Svanen”.

Han var formand for Båring Vig Fiskeriforening i en årrække, og i den periode blev det vedtaget at anlægge en læmole. Den stod færdig i 1909. Da foreningen blev stiftet i 1884 var der ca. 40 familier, der levede af fiskeri. Tiderne ændrede sig, og dette antal var i 1935 faldet til ca. 25. Nu blev det endnu vigtigere at have en bibeskæftigelse. I øvrigt sad Kristian i Asperup-Roerslev sogneråd 1916-1921.

 

 

 

 

 


Foto: o. 1940. Kristian og Ane Marie siddende på
trappen for at nyde en stille 
stund.

Ane Marie fødte ham to børn, Strandberg, Eriks far, i 1905 og Ester i 1913. Hver anden dag gik børnene i pogeskolen på Båring Mark, hvor de blev undervist af en yngre, ugift lærerinde. Lærerinden behøvede dengang ikke at være uddannet, men et højskoleophold kunne være et godt kort at have på hånden. Når kommunen ikke ansatte en uddannet lærerinde var grunden, at denne så skulle have mere i løn. Efter to år fortsatte børnene i de større klasser i Båring, indtil de blev konfirmeret

 

 

 

 

 

 


Portrætfoto: o. 1970. Ellinor og Strandberg Lillelund.

Eriks forældre
Strandberg Lillelund, 1905-1980, blev konfirmeret af pastor Lassen i 1919 og hermed udskrevet af skolen. Som oplært af faderen blev han fisker. Omkring 1940 solgte han sin kutter. Da faderen døde i 1944, købte han forældrenes ejendom med de 20 t. land. Af matriklen Kystvejen 26 blev der til søsteren Ester udstykket jord, Strandgyden 31. Der hørte 6 t. land til denne ejendom, der blev bygget i 1945.

Strandberg holdt sig i høj grad til fiskeriet og ansatte en karl til landbruget og fiskeriet. Hustruen Ellinor klarede husholdningen, samt fodring af køer, grise, hest og høns. Hun havde et lyst sind og bidrog til et godt naboskab, bl.a. var der strikkeklubben hver mandag, hvor Kathrine Larsen, Kystvejen 30, Marie Nielsen, Molevej 3, Sigrid Gustavson, Molevej 1 og Ellinor mødtes.

 

 

 

 

 

 

 


Foto: o.1912. Ellinor som skuespiller på Det Ny Teater.

Ellinor, 1906-2002, blev født i Øster Vold Sogn i København og døbt Ellinor Dagny Katrine Jensen.
Hun havde en søster og to brødre, der døde som unge.Hendes forældre var tilknyttet ”Det Ny Teater”, Frederiksberg. Moderen var påklæderske. Hendes far udvandrede til Amerika og forlod kone og fire børn. Som barn var hun blandt de tusinder af københavnerbørn, der blev sendt på sommerferie hos familier på landet. Dette foretagende blev ledet af Christian Østrup, via organisationen ”Feriebørns Udsendelse”, stiftet 1853. Med et papskilt om halsen med navn og adresse, samt med en madpakke blev børn hvert år sendt afsted fra Københavns Hovedbanegård en tidlig sommermorgen. Værtsfamilierne stod så klar på stationerne for at hente børnene.
Ellinor var bare 6 år, da hun drog afsted første gang og havnede hos Ole og Kirstine Kristensen, Kohavevej 5 i Vedelshave. De havde ingen børn, så her var plads nok til et feriebarn.

Det blev til mange ferier og besøg, og Ole og Kirstine blev betragtet som reserveforældre, et tæt og kærligt forhold. Kort efter konfirmationen boede Ellinor hos dem, ansat som tjenestepige. Det var nok Ole Kristensens skyld, at hun kom på Ollerup Højskole i sommeren 1925, for han havde selv været der. Hun kom tilbage til Ole og Kirstine, nu som husassistent. Da Ellinor og Strandberg giftede sig 20. maj 1938, blev festen holdt på ”Birkelund”, Kohavevej 5. De nygifte boede sammen med Strandbergs forældre og hjalp til på ejendommen og med fiskeriet.
22. juni 1941 blev Erik født. Han var Strandberg og Ellinors eneste barn og gik i Båring Mark forskole hos Marie Olsen fra han var 7 år. Erik var glad for at gå i skole, som dengang blev holdt hver anden dag. Kedede han sig hjemme, valgte han tit at tage turen til Vedelshave forskole, hvor der blev holdt skole de andre ugedage. På den måde fik han repeteret lektionen. Ikke så ringe endda! Efter to år skulle han til Båring skole, hvor han husker Grethe Kørrig Nissen, Vilhelm Jensen og Erik Nørregaard, som alle var udmærkede lærere. I 1955 blev han konfirmeret og hermed udskrevet af 7. klasse. Fra skoleprotokollen 1954-55 ses, at han passede sin skolegang meget fint.

Ungdomstid
Der var ikke så lidt af en handelsmand gemt i Erik. Talentet havde han arvet efter bedstefaderen. Han fandt på meget for at tjene lidt lommepenge. Siden hen har han f.eks. importeret krukker fra udlandet, også med videresalg til butikker.
Efter konfirmationen hjalp Erik sin far med fiskeriet og landbruget. Han tog kørekort som 18-årig og havde meget forskelligt arbejde rundt omkring på hjemegnen, f.eks. som bartender og tjener.

 

 

 

 

 

 

Foto: 2000. Erik med sin limousine foran Skodsborg Kurhotel,
beliggende ud til Øresund i Vedbæk. I 1700 tallet et lyststed,
og det blev Frederik VII og grevinde Danners sommerresidens.

 

Fra 1960-1962 var han inde som soldat ved Søværnskommandoen i København. Han nåede ikke at komme ud at sejle, da han havde tjeneste som chauffør for en officer. Efter soldatertiden blev han i København. Han fik en svaghed for amerikanerbiler og købte sammen med en kammerat et autoværksted. Kammeraten kørte for de kongelige. Erik købte en limousine, som han kørte med i København og på Fyn. Han fortsatte med limousinekørsel indtil 2016, hvor
han solgte bilen.

Hjemme på Båring Mark
I 1969 købte Erik Kystvejen 15 af Charles Frederik Poulsen. Her drev Erik frugtplantage. I 1972 købte han Kystvejen 26 og passede nu driften begge steder.
Samtidig fiskede han med sin far hver sommer til 1975. Efter faderens død i 1980 besluttede han at hellige sig de to matrikler på Båring Mark, men tog også
andet arbejde ind i mellem. Fiskeriet holdt han op med i 1985. Eriks mor døde i 2002. I 2006 solgte han Kystvejen 15, men beholdt selv frugtplantagen.
Erik har igennem årene renoveret ”Østerdal” inde såvel som ude og har bygget til. Ingen kan i dag se, at det er en gammel ejendom.
Mange sætter stor pris på Erik og hans gårdbutik og frygter den dag, den ikke er der mere.

Ulla Pedersen

Kilder:
Erik Lillelund.
Mona Hamann, Fakse.
Asperup-Roerslev Lokalhistoriske arkiv.

Til toppen