Formandens beretning 2016

Velkomst

Vintergæk er brudt af mulden el. Sneflokke kommer vrimlende..

‘Den fynske sang’ ……….tekst: Marinus Børup/ melodi: Erik Andersen

I pausen lærer vi Erik Andersens nye melodi til Martin Skovbos digt om Baaring skov: ‘Jeg elsker dig, du stille skov, ….’

Årsberetning 2016 for Asperup-Roerslev lokalhistoriske arkivforening

Sidste års generalforsamling fandt sted den 3. februar. Henning Meyer Mortensen blev valgt til dirigent. Søren Meltofte og Kaj Birkelund Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen, og Bent Åskoven og Ulla Pedersen blev bestyrelsessuppleanter.

Revisorerne Peter Pedersen og Gerda Klindt Nielsen blev genvalgt, og det samme gjorde Bodil Møller Petersen til posten som revisorsuppleant.

Efter kaffen berettede Henning Meyer Mortensen om 2. verdenskrigs hændelser her på egnen, især om en modstandsgruppe med folk fra Nr. Aaby og Middelfart. Udby-affæren var ganske dramatisk. Vi fik herom en ligefrem og engageret fortælling, ledsaget af godt billedmateriale.

Efter denne velbesøgte aften konstituerede bestyrelsen sig som i forrige periode.

Vi besluttede at invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøderne, og det har vi haft glæde af.

Af medlemsarrangementer kan jeg nævne et træf på Fredericia Vold den 31. august. Gennem museet i Fredericia havde vi hyret en guide til at fortælle om og fremvise anlægget. Lis hed hun, og vi blev sandelig ikke snydt, men fik en dejlig tur med en interessant og spændende fortælling og oplysning om detaljer, vi i forvejen intet anede om. Og så er ‘den tapre landsoldat’ for øvrigt blevet renoveret, og det var hårdt tiltrængt. Aftenkaffen drak vi ved Østerstrand med solnedgang og udsigt til Røjle Klint, før vi kørte hjem i hinandens biler.

Den 20. september holdt vi i samarbejde med menighedsrådet møde i Sognehuset. Hanne og Esben Drejer havde været på tur til De Vestindiske Øer, og Esben holdt et fint foredrag herom, mens Hanne viste deres turbilleder. Der var nok mødt mellem 60 og 70 frem.

Det tredje medlemsarrangement fandt sted på ‘arkivernes dag’, den 12. november. Vi holdt ‘åbent hus’ fra kl. 10 til kl. 12. Der kom nok mellem 25 og 30 gæster, så hver en krog var optaget. Vi havde 2 nye udstillinger at byde på. –

Jytte fortalte om ‘den lange maler’, altså maler H.O.Jørgensen, som ikke blot var håndværksmaler, men som også malede lokale motiver på lærred. Bodil Møller Petersen havde i tide taget kontakt til hans enke, som boede på Samsøvej, og som havde en fin samling af hans værker på væggen. Vi fik dem fotograferet af til arkivet, og Jytte har arrangeret dem med udmærkede tekster på en af vores nye udstillingstavler. Kom ind og tag et kig på sagen, hvis I ikke allerede har været der.

Selv tog jeg fat på køkkenets 4 vægge, som nu viser en samlet udstilling om Baaring bys udvikling

Da ‘beliggenhed’ kom på mode, og drømme kunne blive til virkelighed’—sådan har jeg kaldt udstillingen, som fortæller om og viser billeder af det persongalleri, der agerede i årene 1930 – til 1960 og med nye kræfter frem mod 2000 med tilbygning af de sidste grunde i Baarings første parcelhuskvarter. – Udstillingen er for så vidt en illustration til min artikel i Sognebladet. Beliggenhed, beliggenhed…..hed den. Begge udstillinger vil være tilgængelige en rum tid endnu. Kom ind og kig på.

Udstillinger er væsentlige, når det gælder formidling. – Formidling prioriterer vi højt, og i den sammenhæng er vi så heldige, at Sognebladet, siden arkivet blev en realitet i 1989, har været interesseret i at bringe lokalhistoriske artikler på midtersiderne, …ja, Sognebladet har faktisk siden blad nr. 3 i 1. årgang fra 1981 bragt lokalhistorie. Det har arkivet nydt godt af. Ganske gratis er 4 artikler årligt blevet bragt til hver husstand i de 2 sogne. Menighedsrådet skal have en stor tak for det! – I år blev det til 1) Karen – et kvindeliv i 1900-tallet, 2) Langs Kystvejen på Baaring Mark, 3) Jeg ved, hvor der findes en …og som nævnt 4) Beliggenhed, beliggenhed….

Middelfart kommunes 6 lokalarkiver har siden 1992 dannet et udgiverselskab, som hvert år siden da har udgivet en lokalhistorisk årbog, Vendsbogen. I Vends 16 bidrog vores arkiv med 2 artikler, nemlig Lotte Thanings (Nielsens): Krigsminder fra Asperup præstegaard, og Ulla Pedersens artikel om ‘Vesterdal’.

Vi har derudover en velbesøgt hjemmeside, som Kaj vil sige noget om.

Den årlige arkivkalender er jo også formidling, og den har solgt godt i år.

Det væsentligste i arkivets arbejde er naturligvis arbejdet med det indsamlede og registrerede materiale. Som alle andre arkiver ligger vi med en del, der endnu ikke er registreret; det kan visse øjeblikke anfægte os, men som Harriet Hansen altid sagde: ”Vi arbejder jo for evigheden..”…..så…

Til sidst skal der siges en stor tak til bestyrelse og medarbejdere for flid og interesse i det forløbne år.

Grethe Marcussen