Formandens beretning 2017

Beretning for 2017 i Lokalhistorisk Arkivforening, aflagt 6. februar 2018 på Baaring skole.

Generalforsamlingen i 2017 fandt sted den 8. februar. Grete Havndrup var ordstyrer. Såvel formandens som kassererens beretning godkendtes. Kontingentet blev bibe-holdt på 50 kr. for et år. Der var genvalg til bestyrelsen for Erling Nicolaisen og undertegnede. Birgit Bentholm ønskede ikke at fortsætte efter mange års tro tjeneste. I hendes sted valgtes Lene Drejergaard. – Ulla Pedersen og Bent Åskoven blev genvalgt som suppleanter for bestyrelsen, og Gerda Klindt og Peter Pedersen fortsatte som revisorer. Bodil Møller Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Inden kaffen med tilhørende hjemmebag fik vi lært endnu en sang om vores sted, forfattet af Martin Skovbo, nemlig ’Jeg elsker dig, du stille skov..’. Den var blevet sat i musik af vores stadsmusikant, Erik Andersen, som fremover nok også må tituleres stadskomponist. Han har nemlig også til i dag komponeret en fornem melodi til endnu et Skovbo-digt, nemlig om Fyns Land – ’Kom, se dig ud fra højen her..’

Den lærer vi i forbindelse med kaffen.

’Fynsk sindelag var titlen på Drejergaards livlige og lystige foredrag/causeri, i hvilket han trak forskelle op mellem jysk og fynsk sindelag.

Efter mødets afslutning holdt vi konstituerende møde. Rollefordelingen blev: Formand – Grethe, …..næstformand og mødereferent – Søren Meltofte, ….kasserer – Kaj Pedersen, …..pr.-mand og ansvarlig for Roerslev sogn – Erling Nicolaisen, …..pr.-kvinde og ansvarlig for Asperup sogn – Lene Drejergaard.

Det blev slået fast, at suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Et på generalforsamlingen fremsat ønske om en arkivfolder, især fremstillet med tanke på tilflyttere er blevet opfyldt.

Mobilepay …..som endnu en mulighed ved kontingentbetaling…..er sat i værk. Kassereren vil nok omtale en ikke helt problemfri brug heraf.

Den 10. maj afholdt arkivet træf i Hindsgavlskoven med Karen Busse som fortræf-felig guide i den nyudsprungne skov.

Den 30. august var der træf igen, denne gang på Beldringe Flyveplads, hvortil Bent Åskoven kunne invitere os, da det er hans arbejdsplads gennem mange år. Det blev også en fin og interessant aften.

For at kunne være aktive når tilflyttere ankommer, havde vi en forespørgsel til kommunen om at få tilsendt en tilflytterliste med passende mellemrum; det ligger imidlertid sådan, at en sådan liste kun sendes til formanden for lokaludvalget, altså til Rasmus Enemærke, og ikke til andre. P.t. gives ingen velkomstpakke, men der holdes et velkomstmøde på efterskolen.

En søndag i september holdtes ’åben landsby’ ved dagli’brugsen, et arrangement, hvor foreninger m.v. kunne præsentere sig. Lene Drejergaard fremstillede en fornem stand for arkivet og med folder og god snak tegnede hun nye medlemmer.

2. lørdag i november afholdes landet over ’arkivernes dag’. Vi holdt åbent hus, og en ny udstilling kunne ses på køkkenvæggene. Det var Jytte og Ulla, som stod bag, og de kaldte deres udstilling ’Vi kikker på butikker’. Den kan stadig ses..så kik ind. Ulla og Jytte er i øvrigt travlt beskæftiget med registrering.

Ved samme lejlighed kom arkivkalenderen for 2018 på gaden. Årets tema er landbrug

hvor ejeren driver sin gård og bebor den.

Ind imellem har vi pladsproblemer og har forespurgt, om det kunne lade sig gøre at låne bagrummet til klasseværelset ved siden af arkivet. Det har til dato ikke kunnet komme på tale, så vi må afvente lyse idéer.

Som sædvanlig har arkivet fået plads på SB’s midtersider. I år blev det til ’Frugt og Grønt – hos Erik Lillelund’, produceret af Ulla Pedersen; Grete Havndrup bidrog med ’ Et langt liv med slid og flid på Sildegravs banken’ , og Jytte Pedersen var forfatter til ’Tømrermestre på Baaring Mark’. Tak for det hele.

Lokalarkiverne i Middelfart Kommune har siden 1992/93 dannet et udgiverselskab, som årligt sender en lokalhistorisk årbog på gaden. I ’Vends 17’, som kom på gaden i november, bidrog vi med en artikel om optanten på Blanke Vestergaard. Det var undertegnede, der var forfatter til den.

Om livet på arkivet kan det siges, at intet er vigtigere end indsamling og registrering.

I en rum tid har en kæmpestor aflevering fra Baaring Højskole ventet på sortering og registrering. Dette er i gang nu med værdifuld hjælp af en kommende skribent ved navn Hanne Drejer og hendes mand Esben. – Bodil og Norma sørger for orden i arkivkasserne og holder styr på avisudklip. Kaj passer på maskiner, hjemmeside, bankkonti m.v. og viser sig at være en udmærket turguide. – Ialt er vi 8 medarbejdere.

I juni lige før sommerferien tager medarbejdere og bestyrelse en udflugt på firmaets regning. I år gik turen bl. a. til Frøbjerg bakker. Vi nød den af Kaj tilrettelagte tur, der som sædvanlig sluttede med pizza og rød vin i arkivet.

I december slutter samme gruppe af før juleferien med en julefrokost. Den spenderer vi selv, og vi synes faktisk, at vi er gode til at feste sammen. Værtsskabet går på om-gang, sidst var vi hos mig.

Til slut tak til flittige og interesserede medarbejdere og til en opmuntrende bestyrelse for året 2017.

Grethe Marcussen