Baaring

Baaring er første gang nævnt i 1446 i formen Baringe. Oprindeligt Barthung(i) afledt af navneordet gl.dansk ”bath”, som betyder ”rand, kant”. Hentyder til Baaring Banke. Efterleddet er gl. dansk -ingi, oprindelig stedbetegnelse, afledt af indbyggernavn eller slægtsnavn på -ingi. Baaring er en adelby (dvs. ikke udflyttet fra anden landsby), anlagt omkring overgangen mellem vikingetid og middelalder.
I 1790 blev ca. halvdelen af gårdene flyttet ud fra Baaring.
I Baaring fødtes1857 forsøgsleder A. J. Hansen, 1881 botanikeren M. L. Mortensen.
Der er en mindesten ved Baaring skole 1946 for lærer Knud Larsen.
Alle kommunale skoler samledes i Baaring skole i 1963.
1959 blev Baaring højskole indviet efter et stort forarbejde af pastor Kaj Thaning m.fl.. I dag er Båring højskole blevet til Den Rytmiske Efterskole, som startede med det første hold i 2009.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.