Ungdomsklubben Pluto er fyldt 40 år

SB 2020 nr. 3.
Af Lene Drejergaard
Fritidsklubber for ungdommen går så langt tilbage som 1942, begyndende i storbyerne hvor unge hang ud i baggårdene. Det gav dengang anledning til stor bekymring, og ungdomskriminaliteten steg voldsomt lige midt i krigsårene. Der måtte skabes mulighed for deltagelse i sunde interesser om aftenen, mente Aksel Horsens. Det blev starten på dannelsen af ungdomsklubber.

Samme bekymring, tror jeg nu ikke, Lis Kristensen og en gruppe forældre havde for vores årgang på Båring Skole. Af brevveksling fundet i arkivets gemmer ses det, at Lis i foråret 1979 får ”ja” fra et kulturelt udvalg til, at der kan lånes 2 kælderlokaler samt mulighed for adgang til skolekøkken og et klasselokale til filmfremvisning til en slags fritidsklub, såfremt skoleinspektør
E.T. Nørregaard ikke gør indsigelser.

Året er særligt. År 1979 var internationalt børneår. Dorthe Woetmann blev i den anledning formand for en børnekomite nedsat af kommunalbestyrelsen i Nr. Åby Kommune. I Nr. Åby var Ungdomsklubben Knus allerede etableret i 1974. Ungdommen i Båring ville også have klub, og sådan blev det. Fra oktober kom klubben i gang og var tænkt til, i første omgang, at vare året ud. Der blev ikke bevilget nogen startkapital, med velvilje fra skolens side blev vejen frem og velvilligheden fra skolen har bestået alle årene. Altid er der fundet rum til Pluto.

Onsdag aften fra kl. 19 til kl. 21 var klubben åben. Birgit Bentholm og Dorthe Woetmann blev de primære voksne de første år med hjælp fra et forældreudvalg. Gamle møbler, bobspil, bordtennis, kortspil, kassebåndoptager, kulørte pærer, papir, skind og stof m.m. blev indsamlet. Da klubbens lokaler dengang også var den kommunale beredskabsstyrelses sikringsrum, skulle alt ryddes ud og ind hver gang, der var klubaften. Dette skete i fællesskab efter ordensreglerne.

I klubben kunne vi i baren købe bl.a. slik og sodavand. Det samme gør sig gældende i dag og foregår stadig i baren! Deltagerantallet steg uge for uge, og da klubben nåede årsskiftet skulle det hele lakke imod enden. Men sådan gik det ikke. Foreningen ved navn ”Ungdomsklubben Pluto” holdt stiftende generalforsamling i januar 1980. Helt i tidens ånd blev alle vi brugere inddraget i udarbejdelsen af vedtægter, ordensregler, navnekonkurrence m.m. Kontingent blev dengang fastsat til 20 kr.

Efter ca. 12 år i kælderen under Båring Skole overtog skytteforeningen lokalerne til skydebane, og Pluto flyttede op og boede en årrække i redskabsrummet ved gymnastiksalen, siden fulgte en tid i det gamle skolekøkken på 1. sal. Omkring årtusindskiftet flyttede Pluto over i den gule værkstedsbygning ud mod Byvejen, hvor den stadig har lokaler i dag. Her bebor Pluto hele førstesalen, hvor den har de skønneste rammer til at drive ungdomsklub. Egentlig har ikke meget forandret sig, når jeg ser tilbage på dengang. Kontingentet er dog over årene steget til 170 kr. for en sæson. Klubben er stadig drevet af forældre, som på skift tager vagten med at sælge slik og sodavand bag baren. Klubben har stadig åbent kl. 19 til kl. 21, selvom det nu er på tirsdage fra
oktober til og med marts måned. Den første time har klubben adgang til skolens multihal, hvor der spilles bold og afholdes andre pladskrævende aktiviteter. I dag er Pluto et fritidstilbud for unge på 5. og 6. klassetrin fra Asperup og Roerslev sogne.

Jeg stifter som voksen atter bekendtskab med klubben, men denne gang er det som forælder. I årene 2013-2017 sidder jeg som formand for foreningen. I årene 2013-2014 blev klubbens lokaler renoveret, hvilket lykkedes med en hjælpende hånd fra børn, forældre samt sponsorer. Lokalerne fremstår nu farverige og ganske hyggelige. Klubben drives for de midler, der kommer ind fra det
kommunale foreningstilskud og fra medlemskontingentet. Årene ligner hinanden med faste traditioner som fx udflugter til Nr. Åby Biograf, julehyggedag og sæsonafslutning i Middelfart Bowlingcenter med spisning. I hverdagen har de unge mennesker ikke det store behov for planlagte aktiviteter, de vil – som da jeg selv var ung – bare gerne kunne være sammen om aftenen.

Jeg glædes over at se den store opbakning, der også er i dag fra byens unge mennesker og forældre. Tilmeldingsprocenten har gennem alle årene været næsten 100 % fra hver årgang. Hvert år udtrykker 4. klasserne glædesfuld længsel over, at det næste år bliver deres tur – og sådan går årgang efter årgang gennem Pluto. Klubben er ungdommens fristed, og jeg er sikker på, det styrker deres sociale kompetencer og giver dem mulighed for at danne venskaber til gavn for deres skoledag og læring.

Alle kommunens øvrige ungdomsklubtilbud er i dag en del af den kommunale ungdomsskole, men sådan er det ikke med Pluto. Den er fortsat en selvstændig forening, og den har givetvis overlevet alle disse år netop pga. dette.

At det har været muligt af beholde Pluto som en selvstændig forening, skyldes i høj grad, at byens unge mennesker gennem alle årene selv har gjort brug af deres klub, og forældrene har bakket op.

Dette års planlagte fejring er som meget andet udsat pga. corona-virus. Festlighederne er derfor skubbet til næste år i april og med et flot program, som jeg vil glæde mig til at deltage i. Jeg håber, at også mange andre til den tid vil tage imod foreningens invitation og se eller gense byens ungdomsklub.

Hermed skal lyde et rigtig hjertelig tillykke med 40-års-jubilæet med ønsket om, at klubben eksisterer i mange år frem til glæde for vores bys ungdom.
Lene Drejergaard.

Til toppen