Asperup

Asperup er nævnt første gang 1423 i formen Aspetorp, sammensat af en form af trænavnet ”asp”. Efterled torp gl. dansk Thorp, som betyder ”udflytterbebyggelse”.

Anlægstype: adelsby med kirke

En adelby er en landsby, som i modsætning til torperne, ikke er anlagt ved udflytning. Asperup bør dog muligvis opfattes som en udflytterby fra Baaring.

I Asperup fødtes 1848 den dansk-amerikanske præst Rasmus Andersen og 1870 storhandelsmanden H. P. Hjerl Hansen.

Klik på et billede for at få det større! eller klik på [Show slideshow] så vises alle billeder efter hinanden. Nogle af dem er der tekst på.
Teksten fremkommer hvis man holder “pilen” på billedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.