Roerslev

Roerslev nævnes første gang i 1423 som Rodersløff. Forleddet er et mandsnavn, gl. dansk Rother. Efterleddet er lev, gl. dansk lef, som formentlig betyder arvegods.
Roerslev er en adelby med kirke (dvs. ikke udflyttet).
I Roerslev fødtes 1809 filosoffen Rasmus Nielsen; en mindesten blev 1909 rejst ved fødestedet.
Roerslevs nye skolebygning blev indviet 1941, som erstatning for Enighedsskolen.
Roerslev/Blanke elektricitetsværk blev oprettet 1908. I årene 1921-1954 bestyret af karetmager Carl Stinus Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.