Agnes Nielsens minder om sin skoletid.

Agnes blev født på gården ”Banager”, Lærkestræde 11 i Asperup. Hun blev gift med Verner Nielsen i 1928 i Asperup kirke og de overtog gården i 1949 efter hendes forældre. Som enke flyttede hun til Samsøvej 18.

Den 1.Maj 1915 kl. 9 begyndte min Skoletid hos Rigmor Vesterdal med Tornyster på Ryggen. Et fint et af rødt Skind og med en Klap af rødblomstret Møbelstof, som min Bedstefar havde syet, og givet mig i Fødselsdagsgave. Den indeholdt 1 ABC Bog, en Tavle, hvor der på den ene Side var ridset Streger, en lille rød Madkasse med ”Velbekomme” på Låget, et Penalhus af Træ med Billede på Låget, som indeholdt 2 Grifler, 1 Blyant og et Viskelæder. Skoledagen begyndte med Morgensang og Bøn, og så blev der fortalt af Bibelen. Derefter skulle der læres at skrive Tal fra 1-10 på Tavlen, og Bogstaverne. Hvorefter vi begyndte at lære efter ABC Bogen at sætte Bogstaver sammen til Ord. Efterhånden fik vi et Stykke for, som vi skulde læse hjemme, og derefter blev hørt i Skolen. Inden det første År var gået, kunde vi både læse og skrive, og lægge Tal sammen. I Skolen var der fire Billeder af Årstiderne, et Vinterbillede med Børn på Kælk ned af Bakken, 1 Forårsbillede med en mand, der såede Sæd med mere, 1 Sommerbillede hvor der blev høstet med Le, og Kornet sat i Traver, 1 Efterårsbillede hvor der blev plukket Æbler i Haven. Vi skulde så fortælle, hvad vi så på disse Billeder.

Et stort Landkort af Danmark hang på Væggen. Vi stod på Række foran det. Rigmor pegede, og så skulle vi lære på Remse: Alle Øerne, alle Byerne og Vandene rundt omkring Danmark. I første Klasse gik vi kun 1 År, så kom vi i 2. Klasse. Vi gik hver anden Dag i første Klasse: Tirsdag 9-3, Torsdag 9-3, Lørdag 9-2.

1. Maj 1916 begyndte vi kl. 8 i anden Klasse. Og så begyndte for alvor Lærdommen. Først Bibelhistorie, så Læsning af den store Læsebog, så Regning, så Danmarkshistorie, og Bøgerne blev udleveret den første Dag. Og der blev lagt et Omslag om dem af Glanspapir, som vi købte i Brugsen. For at bevare Bøgerne i god Stand. Vi lærte også Regning, hvor der blev skrevet på den store Tavle. Vi stod på Række foran og skulle svare, når Rigmor pegede på os med Pegestangen, og det kunde jo hænde, vi fik et lille Dask på Skulderen, hvis vi ikke lige kunde svare på Spørgsmålet. I det store Frikvarter kunde det hænde, at Rigmor kom ud og legede ” Længdetag” eller ”2 mand frem for en Enke” med os. Rigmor fik sin Middagsmad omme hos ” Præstegårdsforpagterens”; den gang Bent Lassen. Vi Piger blev på Skift sendt om at hente den i en speciel Madspand. Efter Skoletid kl. 2 havde vi Piger en Time med Håndarbejde, hvor vi det første År strikkede en Vaskeklud i Tavl, og syede en Sypose med 3 forskellige Sting. Den skulde vi så bruge det andet År til at have Sytøj i. Drengene var Sommeren igennem en Time til Gymnastik inde hos Frellsen. Det var kun i Sommertiden vi havde Syning. Fra November til Maj var der almindelig Undervisning fra 9-3 Mandag, Onsdag og Fredag.

3. Klasse.
1. maj 1918 begyndte vi i den gamle Skole ved Kirken hos Frellsen fra Kl. 8 til 2, hvorefter vi Piger stadig var hos Rigmor til Håndarbejde fra kl. 2 til 3 om Sommeren. Vi lærte at strikke Tøfler med Knopper og hæklet Kant og montere dem på Filtsåler. Vi syede Chemiser af Lærred, hvor alle Sømme blev syet i Hånden og sy en Blonde syet rundt i Halsudskæringen.

Skoledagen begyndte med Morgensang og Bøn, hvorefter vi havde Religion i første Time. Timerne skiftede med Danmarkshistorie, Geografi, Læsning, Skrivning og Regning. Om Sommeren også Botanik, hvor vi nogle få gange var med Frellsen i Marken og finde Planter, som vi lærte at kende.
I skrivning gik Frellsen meget op i at skrive Ordene sammenhængende, og Tegnsætning var han meget streng med. Vi skulle sætte streg under Grundled og Udsagnsled og meget andet.

Og i Regning lærte vi at behandle Tal på mange Måder, f.eks. at gange med 25, var at dividere med 4 ( og gange med 100 ). Jeg husker ikke dem alle, da jeg ikke har haft Brug for det. Men vi fik lært både Flademål, Rummål og Kvadratrod. Hele Regnstykker kunde han sætte op på en Streg og lægge til eller trække fra både over og under Stregen og til vi nåede Facit.

3. og 4. Klasse foregik ens
og det sidste År vi gik i den gamle Skole, sad vi næsten oven på hinanden, så mange Elever var vi. Om sommeren blev der sat et ekstra Bord foran Kakkelovnen, for at vi kunne være der. Så det var en stor Dag for os, der nåede at komme med hen i den nye Skole, hvor der var plads.

Den 1. Oktober 1922 blev 15 Elever konfirmeret i Asperup Kirke ved Pastor Ølgaard.

Fra Asperup Skole:

1922

Agner og Valther Sundahl, Landevejen
Aage Rasmussen, Langgyden
Ejnar og Laurits Andersen, Hotellet i Asperup
Asta Eriksen, Asperup Vestermark
Ester Nielsen, Asperup
Agnes Hansen, Lærkestræde

 

 

 

 

 

 

 

1922

Fra Baaring Skole:
Alfred Pedersen, (Børstenbinderen Baaring) Byvejen
Karla Dall, Nørrelund, Vedelshave
Magda Nielsen,Vedelshave

Fra Roerslev Skole:
Kristian Ditlev Møller, Blanke Mark
Svend Pedersen, Blanke Mark
Rigmor Rasmussen, Roerslev
? Knudsen, Brugsen i Roerslev

Søndagen før var vi til Overhøring i Roerslev Kirke.
Søndagen efter Konfirmationen var vi til Alters for første Gang.

Udflugter var der ikke meget af.
I Rigmors Skole gik vi to og to på Række ud til Jørgen i Skoven. Vi legede og dansede på den åbne Estrade, hvor Niels spillede på Harmonika for os. Vi købte en Sukkerstang for 5 Øre og en Sodavand til 25 Øre. Vi havde Madpakke med hjemmefra, og vi sad inde i Restauranten og spiste. Vi var godt trætte alle sammen, når vi kom hjem hen på Eftermiddagen.

Et År i tredje Klasse var vi på Snoghøj Badehotel. Der var både Rigmors Skole og begge Klasser i Frellsens Skole med. Vi kørte med Tog fra Asperup St. og til Middelfart, hvor vi gik ned til Færgen over til Snoghøj. Der var mange Forældre med, for de turde ikke lade Børnene rejse alene.

Vi har også et År været kørende med Hest og Vogn til Wedelsborg. Børnenes Forældre kørte selv, dem der havde Hest og Vogn. Og de, der ingen havde, blev fordelt på Vognene. Vi havde min Skoleveninde Ester Nielsen og hendes Forældre med.

Agnes gik i forskole, Kirkestræde 5 hos Rigmor Vesterdal. Hun nåede at gå i den nye hovedskole, Kirkestræde 7, der stod færdig i 1922. Hun blev konfirmeret af sognepræst Øllgaard 1. oktober samme år
 
Agnes f. 1908, d. 1990. Som gift boede de på Lærkestræde 11 fra 1949-1978. Som enke flyttede Agnes til Samsøvej 18, og døde der. 

Billedet er fra Anges og Verners bryllup 21.-8.-1928. Øllgaard var sognepræst

 

I 1922 blev den gamle hovedskole på Kirkestræde nedlagt og revet ned.( hvor der nu er P- plads o.a. ) 
Lærer Ejnar Frellsen, der var lærer på den gamle hovedskole fra 1911, flyttede over i den nye hovedskole, og han stoppede som lærer i 1951.