Category: Beretninger

Formandens beretning 2017

Beretning for 2017 i Lokalhistorisk Arkivforening, aflagt 6. februar 2018 på Baaring skole. Generalforsamlingen i 2017 fandt sted den 8. februar. Grete Havndrup var ordstyrer. Såvel formandens som kassererens beretning godkendtes. Kontingentet blev bibe-holdt på 50 kr. for et år. … read more

Formandens beretning 2016

Velkomst Vintergæk er brudt af mulden el. Sneflokke kommer vrimlende.. ‘Den fynske sang’ ……….tekst: Marinus Børup/ melodi: Erik Andersen I pausen lærer vi Erik Andersens nye melodi til Martin Skovbos digt om Baaring skov: ‘Jeg elsker dig, du stille skov, … read more

Formandens beretning 2015

Beretning for arkivåret 2015, aflagt 3. feb. 2016. Sidste års generalforsamling blev afholdt her den 10. februar 2015 med et rigtig godt fremmøde ….. mellem 40 og 50 tror jeg vi var. Niels Kristian Lohmann blev valgt til ordstyrer, og … read more

Karen – et kvindeliv i 1900 – tallet

SB 2016 nr. 1 Af Ulla Pedersen 1913: Billede af Vedelshavegaard. Fra venstre syerske Marie fra Højrup Mark, ægteparret Anna og Niels Nielsen med plejesønnen Børge Eriksen imellem sig. På trappen husassistenterne Alma og Kirsten, ved hestene Karen Jørgensen og gamle Larsen. Sidst står … read more

Billeder fra Arkivernes Dag 2015

Billeder er fra Arkivernes Dag i Asperup Roerslev Lokalarkiv Lørdag den 14-11-2015. Udstillingen handlede om samtlige skoler i Asperup og Roerslev sogne, Hvor de har ligget og hvilke lærere der var tilknyttet de enkelte skoler. Specielt fokus på friskolerne med … read more

Formandens beretning for 2014

Den sidste dag i januar døde Johs. Christensen fra Lille Dyrhøj. Med ham mistede arkivet en meget trofast medarbejder, en medarbejder, der allerede fra arkivets start i 1989 var medarbejder og også bestyrelsesmedlem, heraf en række år som formand. Jeg … read more