Flaskepost og kalkmaleri i Asperup kirke

SB 1985 nr. 2

Af Kresten Drejergaard

Under arbejdet med at restaurere Asperup kirke er der kommet forskellige ting for dagen, hvoraf nogle blot er pudsige, mens andre er nok så interessante. Det gælder ikke mindst den i Sognebladet 1983 nr. 4 og 1984 nr. 3 omtalte vinduesramme.

Da håndværkerne sidste sommer tog lydhimlen over prædikestolen ned, fandt de to forseglede flasker med indlagte breve. Flaskerne var af noget forskelligt udseende, og derfor mente vi, at budskaberne i dem stammede fra hver sin tid. Det var nu ikke tilfældet. Konservator Mogens Larsen har åbnet flaskerne, og fra den ufarvede og tilsyneladende yngste flaske fremkom der følgende melding:

Aar 1896 den 7. Juli Blev denne Altertavle og Prædikestol nedtaget for at renses og frigøres for gammel Maling af Malermester G.A. Schwaner I Middelfart og Snedkermester Nielsen. Opsat den 30t August 1896.

Læredrengen har åbenbart følt sig noget tilsidesat og har derfor afsendt sit eget budskab i den grønne og ældst udseende flaske:

Georg Th Schwaner Malerlærling Søn af Malermester G.A. Schwaner i Middelfart. Har deltaget í Opsætningen af denne Altertavle og Prædikestol og blev færdig dermed den 31/8 1896.

Det mest interessante fund er et kalkmaleri, som dukkede op, da kalken blev banket af over korbuen. Det er et dommedagsbillede, hvoraf kun den midterste del er nogenlunde velbevaret. I centrum ses Kristus tronende i en såkaldt mandorla, dvs. en mandelformet krans, der skal vise hans himmelske herlighed. Hans bryst er blottet og hænderne hævet, så man kan se sårmærkerne som tegn på hans lidelse og død. Af hans mund udgår en lilje og et sværd, der symboliserer henholdsvis nåde og dommen. Uden for mandorlaen ses et par engle, der trutter i dommedagsbasuner for at kalde de døde frem af gravene. På henholdsvis venstre og højre side står Jomfru Maria og Johannes Døber, som går i forbøn for os. Bag dem er der endnu nogle skikkelser, formodentlig apostle. Bag Johannes Døber står en med et sværd, det er nok Paulus. Og så kan man gætte sig til, at den tilsvarende skikkelse på modsatte side er Simon Peter. Næst efter Paulus ses en skikkelse med en kniv i hånden, det kunne tænkes at være apostlen Bartolomæus, som led martyrdøden ved at blive flået. Martyrer afbildes som regel med det instrument, hvormed de blev slået ihjel.

Kalkmaleriet, som i øvrigt dækker over rester af et maleri, der er endnu ældre, er formodentlig lavet i den sidste halvdel af 1400-tallet. Billedet bliver restaureret af konservator Mogens Larsen i det omfang, det er muligt. Fuldkomment kan det aldrig blive. Men det er da dejligt, at vi nu også har et kalkmaleri i tilgift til de mange andre kunstneriske udsmykninger, der pryder vores kirke.

Kresten Drejergaard

Til toppen