Niels Hansens erindringer.

 Dette er et uddrag af Niels Hansens erindringer, som han har skrevet i ca. 1925.


Niels Hansen o. 1920.

Farfar:

Niels Hansen, født i Indslev Tårup i 1783. Gift med Maren Jensdatter, født i Båring.

De boede i hendes fødehjem, Vestergård, der lå ved Strandgyden.

Morfar:

Gårdejer Anders Ibsen i Asperup. Gift med Anne Dorthea Nielsdatter, datter af gårdejer Niels Steffensen, Ringstedgård, Asperup.

Far:

Hans Nielsen, født 22. februar 1818 i Båring. Han blev enebarn. Han døde 20. november 1859, efter at være kommet til skade med sit højre ben på en køretur, efter en sygeperiode på 17 uge og til sidst en lungebetændelse.

Mor:

Ane Margrethe Andersen, født 28. november 1821 i Asperup. Hun havde en søster, der boede på Stadagergård ved siden af på Strandgyden.

Hans Nielsen og Ane fik 5 børn.

Niels Hansen, født 10. juni 1847.

Karen Dorthea, gift med friskolelærer Thomas Nørrelund

Anine, gift med grosserer Mose, Fåborg. Hun døde i sommeren 1922

Stine, gift med gårdejer, amtsrådsmedlem Thomas Jensen, Kustrup

Anders Simon, gift med Mathea Jørgensen

Da Hans dør i 1859, sidder Ane tilbage med børnene, der er under konfirmationsalderen. Anes forældre boede hos hende.

Året efter i 1860 gifter Ane sig igen, med enkemand Klavs Pedersen, der ikke havde nogen børn fra sit 1. ægteskab. Hans første ægteskab var med enken til Mads Hansen og hvor han bestyrede gården.

Niels blev konfirmeret i efteråret 1861 i Roerslev kirke af Mads Melbye. Da han ikke havde lært meget af skolegangen, tog han sammen med bl.a. Jørgen og Thomas Nørrelund på vinterkursus hos Mads Melbye, præst i Asperup, i danmarkshistorie, verdenshistorie og naturhistorie, samt dansk og regning 3 gange om ugen.

Niels var med i en ungdomskreds og var meget engageret i gymnastik og skydning.

I 1862 flyttede Ane og Klavs deres gård ud på Dyrehøjsbanken.

Ane nedkom med Karen i 1863, som senere blev gift med Erhardt Christensen. Klavs Pedersen skænkede dem den yderste ende af marken, hvor de byggede en gård, Lille Dyrhøj.

Synnøve født 12. juli 1868 forblev ugift.

3.november 1865 tog Basse Melbye, Anders Madsen, Hedegården, Jørgen Nørrelund og Niels Hansen på den nybyggede Askov højskole på et ophold.

Niels lærte sin tilkommende kone at kende som 17 årig. Først et par år senere, hvor han lå inde som soldat, erkendte han på en orlov hjemme, at han ville dele sit liv med hende. De blev budt velkomne hos deres respektive forældre og forlovet 3. november 1866.

Marens far var gårdejer Hans Andersen, Båring, der var søn af Anders Hansen, Kærbyholm.

Marens mor var Mette Marie Nielsdatter, der var datter af Niels Nielsen, Nedre Baaring.

Niels Nielsen var bror til Ane Dorthea Nielsdatter, der var Niels Hansens mormor.

Marens brødre Niels og Anders levede ugifte.

Marens eneste søster Karen Marie, blev gift med Jørgen Hansen Nielsen og senere med Peder Andreas Nielsen. I 1. ægteskab fik Karen pigen Mette Marie, gift med I Ulriksen,Veerst og i 2. ægteskab Jørgen og Kirstine , begge ugifte og boede i Båring.

Det var urolige tider. Krigen i 1848-50 og igen i 1863-64.

Klavs, Niels far støttede i høj grad præsten Mads Melbyes arbejde i sognet, friskolen og arrangementer der skulle oplyse bondesamfundet. Grundtvig og Kolds ideer.

Bl.a. blev Dyrehøj stedet, hvor højskolefolk siden 1867 mødtes.

Skytteforeningen 26. kreds oprettes i 1868 under Odense Amts Skytteforening.

25. april 1870 mødte Niels op som soldat ved 5. bataillon,2. komp. og fik nr. 235. Der var krig mellem Frankrig og Tyskland. Han nåede ikke til fronten, i stedet tog han optagelsesprøven til korporalskolen. Han hjemsendes 1. august 1871 efter at have bestået korporalskolen som nr. 4.

Efter nytår var han 3mdr. på Askov højskole.

Niels var avlskarl for Anders Jørgens enke i 1872 indtil han skulle i Lejren ved Hald som korporal 14. juni – 31. juli 1873.

6. august 1873 blev Niels gift med Maren i Asperup kirke af M. Melbye. De overtog Marens fødehjem med Marens forældre boende hos sig til deres død.

I 1877 blev Niels valgt til medlem af sognerådet, og 1. januar 1889 til formand for Asperup-Roerslev sogneråd. Han blev også medlem af skolekommisionen og skatterådet.

Niels blev valgt til formand for Asperupkassen i 1892, hvilken post han havde i 20 år.

I 1894 blev han taksationsmand i Kreditforeningen, senere her repræsentant og i 1912 som landbrugskyndig direktør i 1912, hvilket han bestred til 1924.

14. marts1895 døde ”faderen” Klavs Pedersen, Dyrehøjgård og datteren Synnøve Pedersen overtog gården og drev virksomheden videre. Hendes mor blev boende til hun døde 7. juli 1898.

1.maj 1901 blev Niels valgt ind til medlem af Assens Amtsråd, hvor han var ordfører de sidste år, da han var den ældste i rådet. Det blev til 21 år i Amtsrådet.

Han blev valgt til Forligskommisær for Middelfart Forligskreds i 1904.

Niels var aktiv i arbejdet for jernbanen Odense-Middelfart, med en sidebane fra Brenderup til Bogense.

Da han havde ”venner” på Christiansborg, hjalp det godt på beslutningen i 1909 om de endelige planer for jernbanen. Nr. Aaby listen og Brenderup listen gik sammen om arbejdet, selvom de havde forskellig meninger fra starten. Jernbanen blev åbnet 5. december 1911.

Niels blev slået til Ridder af Dannebrog, hvilket blev fejret på hans 70 års fødselsdag 10. juni 1913.

I 1914 opførtes den hvide villa.

I forsommeren 1914 afstod Niels Rosbjerggård til Åge Rasmussen, der var forlovet og hen i efteråret blev gift med Maren og Niels plejedatter, Sigrid Nørrelund . Hun var Niels` søsterdatter, og hendes forældre døde, da hun var barn. Hun døde i april 1918.

Åge Rasmussen var søn af Karl og Kamilla, Lundegaard og hans far søn af Kærbyholm.

Åge gifter sig anden gang med Rasmine Nygård fra Kærby.

Marens bror Niels døde i 1921.

I 1923 blev Niels valgt til medlem af det første menighedsråd.

6. august 1923 havde Maren og Niels guldbryllup.

22. september 1924 døde Niels` søster Synnøve Petersen, Dyrhøj. Herefter blev gården solgt til Hugo Bentholm, gift med Valborg Rasmusssen , datter af Karl Rasmussen, Kærbyholmslægten.

Niels og Maren var til Askov højskoles 60 års jubilæum 11. og 12. juli 1925. De havde været på højskoleophold i henholdvis 1865 og 1870.

Niels trækker sig tilbage fra posterne: Kreditforeningsdirektør og amtrådsmedlem.Beholder resten af sine hverv til sin død: Formand for Direktionen for Nordvestfynske Jernbaner, Formand for Repræsentantskabet i Fyens kommunale Telefonselskab og Forligskommisær for Middelfart kreds.

Ulla Pedersen

Til toppen