Tømrermestre på Baaring mark

SB 2017 nr. 4

Af Jytte Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

Strandgyden 20 med værksted. Luftfoto 1953.
(B3393)

Sammenligner vi sognenes antal af håndværksmestre i dag med antallet for 100 år siden, opdager vi, at der er blevet betydeligt færre! Denne artikel fortæller om nogle af ‘mestrene’ på marken.

Jørgen Sørensen
blev født 1861 på Baaring Mark og lærte tømrerfaget hos tømrer Jørgen Larsen.  Jørgen Sørensen arbejdede her på egnen og senere i flere jyske byer. Han var bl.a. med i 1888 under opførelsen af Sindssygehospitalet i Middelfart. Som midaldrende åbnede han i 1912 tømrerforretning på Blanke Mark i ‘Tahiti’, Strandvejen 40, og senere fik han værksted på Kystvejen 13. Han var en stor børneven og forsynede ved vintertide områdets ‘unger’ med køreklare slæder.
Han var farbror til tømrer Alfred Jul Pedersen, som kom i lære hos ham, og som senere overtog hans forretning. Det skete i 1937.

 

 

 

 

 

 


Jørgine Pedersen, mor til Alfred, på vej til fest.
Foto o.1937. 


Alfred Jul Pedersen

var søn af Jørgine og Niels Frederik Pedersen, bosat på Tanggyden 3, og fordi Alfred kom til verden juleaftensdag 1908, mente forældrene, at han måtte have ‘jul’ som mellemnavn.
Alfred voksede op i et rodfæstet radikalt miljø og kastede sig fra sin tidligste ungdom over det politiske arbejde. Han var mangeårig formand for Nordvestfyns Radikale Ungdom. Senere i livet blev han valgt ind i kommunalpolitik, nemlig i Asperup-Roerslev Sogneråd 1962-1966 og i Nørre Aaby Kommunalbestyrelse 1966-1974.

 

 

 

 

 

 

Nybyggeri på Fynsvej 14. Fra venstre Jørgen Hansen,
Alfred Jul Pedersen og Verner Pedersen. Foto 1969.
(B4391)


Mester i 1937

Alfred havde først værksted på Tanggyden 3 hos forældrene. Privatbolig fik han senere indrettet i den gamle skole på Kystvejen 9, for på det tidspunkt var hans kone Norma kommet til fra Jylland.
Senere købte Alfred byggegrund på Strandgyden 20 og byggede nyt hus, som de flyttede ind i den 30. oktober 1948 på sønnen Arnes 2 års fødselsdag. 
Alfreds forældre flyttede ind på førstesalen, da Alfreds bror Rudolf og dennes kone Inge overtog Tanggyden 3. En bror, Jens Pedersen, og dennes kone Clara boede på Strandgyden 22. Familien befandt sig øjensynligt godt på marken.
På Strandgyden 20 blev der i 1950 bygget værksted. Det blev senere udvidet et par gange. I Alfreds tid lavede man selv al inventar: vinduer, døre, køkkenskabe mm. Der stod typisk 2 snedkere hjemme til dette arbejde. Udover dem var der 2 svende og 2 lærlinge ‘i marken’. I mange år foregik transporten fra værksted til byggeplads med cykel og cykelvogn, senere blev vognen spændt efter såvel en knallert som en motorcykel. Først omkring 1960 blev der købt bil. Af større arbejder kan nævnes bygning af Baaring Højskole. Da gulvet til gymnastiksalen var klar til levering, var tilkørslen til skolen så opblødt, mudret og leret, at en bil ikke kunne komme frem. Naboen Keld Havndrup måtte hjælpe med traktor og vogn.
Derudover arbejdedes med renoveringer og nybygning af rigtig mange parcelhuse.
Tre børn kom til, Peter i 1940, Arne i 1946 og Lone i 1954. Peter blev udlært hos Hoki i Odense og kom senere til Nørre Aaby Kommune, hvor han blev ansat på socialkontoret. Arne blev udlært tømrer hos faderen, og efter et par år ved søværnet som signalgast og en enkelt afstikker til København, overtog han tømrerforretningen i 1974. Lone flyttede til Hadsten, hvor hun gik på husholdningsskole. Derefter fik hun ansættelse i et institutionskøkken i byen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne, Lone og Peter på Arnes konfirmationsdag 1960.
(B4410)


Lune tømrere

Alfred var en meget vellidt tømrer i vores område. Måske var han ikke altid lige stabil til at komme. ‘Vi kommer først på ugen, torsdag eller fredag’, blev der sagt. Arne fortæller om mange sjove episoder, som den gang da de skulle lave nyt køkken hos en kogekone. Da køleskabet skulle ud, hoppede en stor sylte ud på gulvet. Den havde ligget der i mindst 3 måneder. Der blev ikke spist frokost den dag. Afløbet fra køkkenvasken var en cykelslange, der gik gennem ydervæggen, og den havde været utæt et stykke tid. Kunden ville gerne have, at det nye gulv skulle være glat, da det ville være godt at rulle kagedej ud på!
En anden episode var, da Arne som lærling sammen med en svend blev sendt til en gård for at lægge tag på en side af en lade. Det skulle være på ‘gårdsiden ud mod vejen’. Da gårdejeren kom hjem, så han, at de havde misforstået og var begyndt at lægge tag på den forkerte side. Det fik de ikke ros for, så det var om igen. I 50-erne og 60-erne blev man nærmest indlemmet i familien, når man som håndværker kom ud til folk. Man kunne fx opleve at få en kylling med hjem som ekstra tak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Lasses konfirmation i 1989. Lasse og Arne bagest
og Stine, Anne Lise og Anders foran. (B4411)

 

Arne Jul Pedersen tager over 1974
Interessen for tømrerfaget blev tidligt vakt hos Arne. Da han kun gik i skole hver anden dag, var der masser af tid til at hjælpe til. Da han gik i 1. klasse blev de to statshuse på Mørkesgyden bygget, og bagefter følte han, at det var ham, der havde bygget dem. Rejsegildet, som foregik i skurvognen, var en fantastisk oplevelse for en lille dreng. Først blev der solgt en murerkasket, men da mureren ikke turde komme hjem uden, blev den købt tilbage senere til overpris.
I 1973 byggede Arne nyt hus på Blankegårdsvænget 6 i Blanke, og her boede han til 1979. I 1974 blev han gift med Anne Lise fra Bukkerup, og samme år overtog han forretningen, først som forpagter. Da Norma og Alfred flyttede til Nørre Aaby i 1979, flyttede Arne og Anne Lise til Strandgyden 20.
Sognehuset i Asperup, indviet 2006, var en af Arnes store opgaver, ligesom renovering af vore 2 kirker; ellers har nybyggeri af parcelhuse og sommerhuse været på programmet. LAB-husene på Lyøvej og Samsøvej skal også nævnes, tillige med kostalden hos Helge Jensen på Blankegaard.

 

 

 

 

 

 

 


Norma og Alfred Jul Pedersen i Baaring Forsamlingshus.
Foto o. 1975.(B4382)

 

Andre tider
Anne Lise og Arne fik 3 børn, Lasse i 1975, Anders i 1976 og Stine i 1981. Ingen af børnene havde som voksne lyst til at overtage forretningen. Lasse bor i dag i Valby og er cand. negot i engelsk og tysk og arbejder for Strålfors. Anders bor i Næsby og er cand. oecon og arbejder for Beredskab Fyn. Stine bor i København, er cand. mag i engelsk og samfundsfag og arbejder på Det Frie Gymnasium.
Anne Lise var i mange år medhjælpende hustru, men da børnene blev større, tog hun arbejde som bogholder. De sidste 10 år har hun været hos Uhrenholt i Middelfart.
Arnes motto var at komme, når han havde lovet det. Kun efter stormen i 1999 var det lidt svært at overholde. Den 4. december ringede telefonen 150 gange de første mange timer. – I 2009 var det tid at gå på efterløn.

Jytte Pedersen

Til toppen