Baaring Forsamlingshus

7-baaring-forsamlingshusSB 2017 Nr. 1

Af Ulla Pedersen

Mange véd, at forsamlingshuset har søgt Landsbypuljen om midler til renovering af de udvendige mure og får herfra 75% af det ansøgte beløb, når arbejdet er færdigt.
Før arbejdet gik i gang, besigtigede kommunen bygningen sammen med byggefirmaet Farmers Byggeservice og to fra forsamlingshusets bestyrelse. Der blev her sat krav om fugemasse, som er dyrere end den planlagte. For at være på forkant med økonomien, blev der talt op, hvor mange mursten, der skulle udskiftes.
Der er søgt flere fonde om hjælp, og gennem det sidste sogneblad har forsamlingshuset appelleret til borgerne om økonomisk hjælp. Den støtte siger vi tak for, og den viser, at forsamlingshuset har en stor betydning for sognet. Desuden blev der i bestyrelsen snakket om hjælp via banken. Det resulterede i, at vi skiftede til Middelfart Sparekasse, hvor der er lavet flere gode aftaler.
Den 13. oktober blev en festlig aften, der startede med aftensang i Asperup kirke kl. 17. Derefter var der fællesspisning i Baaring forsamlingshus med dejlig mad. Formanden Leo Hansen fortalte om husets udvendige forvandling, og senere var der et indslag af Rasmus Enemærke.
På vegne af Lokaludvalget sagde han en stor tak til Niels Kristian Lohmann og Grethe Marcussen for deres initiativ med at indstille Baaring-Asperup til Årets landsby.
Torsdag den 15. december fejrer Baaring Forsamlingshus de 130 år med at hejse flaget og holde en reception.
På vegne af Baaring forsamlingshus
Ulla Pedersen

One comment on “Baaring Forsamlingshus

  1. Pingback: Et hus med historie. | Asperup Roerslev Lokalarkiv