Ægypten

SB 2012 nr.1

Af Ulla Pedersen

Jeg har undret mig over, at der i sognet er en vej, der hedder Ægypten. Men det er rigtig nok, og området kaldes det samme. Sagnet fortæller en historie om en mand fra Vedelshave, der ville finde lykken i Ægypten i Afrika. Efter at have “gået længe”, kom han til vores lokalområde og så stedets skønhed. Han besluttede at blive der, og da han nu ikke kom til Ægypten i Afrika, så måtte Ægypten komme til ham. Pave Aa blev døbt Nilen af de lokale.

Udsigten fra Jordbærgyden, op ad Ægypten mod Kærby. Foto 2011.

Ægypten ligger på Kærby Mark på grænsen af Asperup sogn op til Pave Aa. Smukkest er stedet, når man kommer kørende fra Brenderup ad Jordbærgyden, over “Jordbærbroen” og ad Ægypten ind mod Kærby. Et mix af bakker, eng, småskove, grønne farver, krydret med et drys huse samt en gammel bindingsværksgård.

Kommer man fra Kærby, ser man ikke området, før man er kørt et stykke over bakken på vejen Ægypten.

Kærsgaard

Kammerjunker Andreas Vedel Heinen havde arvet herregården Kærsgård i Brenderup efter sin moder. Han rev den gamle hovedbygning ned og byggede en ny, stor og flot. Samtidig kom landet i pengekrise, hvilket betød, at herremanden måtte sælge ud af bøndergodset. Dette klarede ikke at udrydde hans gæld, og han måtte sælge Kærsgaard til staten i 1826.

Ægypten 6 har hørt under godset Kærsgård i Brenderup og betegnes som “den yderste af Kærsgaards Lykker mod Vejrup”, tæt på, hvor det året før “gav rug ude”, hvilket vil sige en usædvanlig stor høst. Ejendommen blev solgt i 1817 til Jørgen Hansen af Thaarup, der overtog ” et 10 Fags Huus af den søndre Side og vestre Side fra Porten ” samt jord, mose m.m. Ejendommen blev kaldt “Tidselholm”.

Anders Nielsen

Den næste ejer blev Anders Nielsen, der udover at købe Tidselholm, matr. nr. 1b, også inden for kort tid købte matriklerne 9b, 1d og 9d . Reelt rådede han over hele Ægypten. Matr. nr.1d og 9d var tilsammen Ægypten 3, en landbrugsejendom med en jordlod, som han solgte i 1872.

Rasmus Jørgensen

I 1892 købte humlehandleren fra Brenderup, Rasmus Jørgensen, Tidselholm, matr.nr. 1b og 9b af Anders Nielsens enke Ane Margrethe Nielsen, født Christoffersen. Reelt overtog han ejendommen allerede 4. april 1891 mod, at han betalte forskellige faste udgifter. Rasmus ejede Ægypten 1, 2, 4 og 6 med landbrugsjord primært syd for landevejen, samt mose og eng. Han var en dygtig landmand. Rasmus var blevet gift med Johanne Kirstine Christensen i 1872. De boede i Brenderup og fik kun et barn, Karen Marie, født i 1871.

Karen Marie og Laurits Christensen

Året efter at Rasmus havde købt Tidselholm, blev datteren Karen Marie i 1893 gift med gårdens bestyrer Laurits Frederik Christensen fra Brenderup. Han var søn af gårdejer Frederik Christensen, Skovshøjrup, og hustru Anna Marie f. Andersen.


Tidselholm, Ægypten 6, fra venstre Laurits, Karen Marie, Johannes, ung pige, Johanne og Frederik ca. 1914.Svigersønnen overtog ejendommen i 1900. De gamle boede hos dem på aftægt, indtil Rasmus døde i 1906. Derefter flyttede Johanne Kirstine til Ægypten 1 i aftægtsbolig og boede der til sin død i 1918. Karen Marie fødte to sønner, Frederik i 1893 og Johannes i 1907.

Frederik Christensen

Der var nok at lave på Tidselholm, og de havde bl.a. ung pige i huset. En af dem var Marie Mikkelsen, datter af Anders Rasmus Mikkelsen og Helene Elisabeth Lind fra Gastrup12, Nr. Aaby.Frederik blev gift med denne unge pige i 1921. De boede Ægypten 1, hvor børnene Alfred og Else blev født. Frederik fik landbrugsejendommen Ægypten 3 i 1923, ogder boede han og Marie til1931, hvor de købte Vissenbjerg Møllegaard. De fik yderligere tre børn, Johanne, Jørgen og Ejner, inden de flyttede fra Kærby Mark. De flyttede adskillige gange i løbet af årene. Frederik døde i 1973 i Asperup sogn.

Frederiks datter Else blev født i 1922. Som ung var hun tjenestepige hos Johannes Nygaard, Kærbyholmvej 6, og var kendt for at være en gæv, rødhåret pige. Hun blev senere ansat i Fyns forsamlingshus, hvor hun arbejdede i køkkenet. Hun havde altid en gryde kogende vand til at stå på et bestemt sted på komfuret til at komme karklude i, så de blev rene. Der var så bare èn gang, at der havde en anden sat suppegryden. Det vidste Else ikke, så hun kom naturligvis karklude i. Hun kommenterede sit lille uheld med, at det var da godt, at ingen vidste det.

Tidselholm set fra syd ca. 1914.

1930erne

Der skete flere ting i 1931. Frederik flyttede med sin familie til Vissenbjerg. Ægypten 1 og 3 blev solgt til Peter og Rasmine Olsen og Johannes blev forpagter på sin fars ejendom. Desuden var det året, hvor Johannes blev gift med Karen Olsen.

Husstanden var blevet udvidet året før med Laurits´ søster Karen, som var ugift og tidligere havde været husbestyrerinde. Hun kom fra Ejby og døde hos familien i 1932. Faderen Laurits Christensen havde ejet Ægypten 4 siden1908 og havde hidtil lejet det ud. Først i 30erne byggede han et træhus i stedet for det gamle hus. Da det stod færdigt, blev det deres aftægtsbolig.

Johannes Christensen

Karen Olsen var fra Ørredbækgaard, Baaring Skov. Hendes farfar Svend Olsen var ud af Kærbyholmslægten. Johannes og Karen fik to børn, Karen Margrethe i 1934 og Eivind i 1937. Børnene havde en god og tryg barndom uden de store pligter.


Sølvbrudeparret Karen og Johannes Christensen sidder ved bordet mellem deres børn Eivind og Karen Margrethe.
Foto: 1956

Stor æresport nede ved vejen med flag og sølvbryllupsskilt. Rundt om hoveddøren var der sat en guirlande af gran.Foto: 1956

Johannes var ikke meget for forandringer: ingen telefon, og smedejernskomfuret var stadig i brug i 1980erne, tøjet blev vasket i hånden, og der blev først indlagt el i 1946. Der blev lagt vand ind 1950erne. Badeværelset var meget lille, og “badet” blev taget i håndvasken. Først i 1997 blev der lagt vandværksvand ind både i Ægypten 2, 4, og 6.

Laurits og Karen Margrethe Christensen med deres børn, Frederik og Johannes hos fotograf.Foto: o. 1915

I 1945 arvede Johannes Ægypten 6 med tilhørende matrikler, uden afregning med Frederik, da denne var blevet hjulpet økonomisk flere gange i årenes løb af deres far. Karen var en dygtig husmoder. Bagværk og anden madlavning var i høj kurs i familien. Karen læste en del og gerne om kristne og etiske værdier. Johannes passede dyrene og markerne. Johannes var meget social og nød især samværet med børnebørnene på sine gamle dage.

Børnebørnene Rikke, Mette og Signe elskede at besøge “Besse” og “Besfar”. Rikke, som er sognepræst i Jordløse, holdt foredrag i Asperup sognehus i februar i år, og hun fortalte meget om sine bedsteforældre.

Herligt var det at køre med Besfar i hans bil. Bare en sviptur til købmanden blev der gjort noget ud af. Det at køre “blev en rejse ind i hans minder. For hvert hjørne, der blev rundet og hvert hus, der blev passeret, skulle der fortælles en historie. Det resulterede i, at bilen kun kørte 20 km i timen. Desto sjovere var det, når vi skulle vende næsen mod Ægypten igen, og kom fra Kærby – for så gassede Besfar op og satte i fuld fart over bakken, hvorefter han satte bilen i frigear og fik bilen til at svæve resten af vejen hjem til Ægypten 6, som jo lå nederst nede. Børnene var målløse over hans evner,” og over at han “ved tankens kraft kunne få sin bil til at køre helt uden motor.”

I 1968 forpagtede Aage Rasmussen, Kærbyholmvej 20, jorden. Karen og Johannes fik nu tid til hinanden uden dyr og jord at passe. Det blev et savn, da Karen døde i 1980. Efter Johannes død i 1997 købte Aage det hele, solgte huse og ejendomme fra og beholdt jorden.

Ægypten 6. Et renoveret stuehus set fra sydvest i haven.Foto: 2011

Ægypten 6 anno 2011

I dag ejer Bjarne og Birgitte Christensen ejendommen og engen mod nord. De købte stedet i 1997. Da jeg for kort tid siden kørte til Ægypten for at tage billeder til artiklen, mødte jeg Bjarne. Han fortalte, at stuehuset var renoveret, og at de var igang med resten. Jeg fik en god oplevelse med hjem ved at mærke ejerens glæde for stedet og lysten til at bevare en ca. 200 år gammel bindingsværksgård, samt at se den stå smuk og med gamle detaljer.

Ulla Pedersen


Til toppen